En anderledes Familiekrønike


Velkommen til Sagaen på denne fredag. Det er i dag den 19. juli, og du begiver dig nu i kast med et område, som er uhyre spændende og måske ligefrem fængslende.

En traditionel saga beretter om enkelte personers bedrifter, - ofte overdrevet og forherliget.  Sagaerne omtaler hovedpersonerne og medtager kun periferisk personer med en mindre synlig rolle, hvis de overhovedet bliver nævnt.

På denne hjemmeside får alle deres plads, for alle er en forudsætning for helheden.  Hvis een ikke havde levet ville hele billedet have været anderledes, og man kan kun gisne om hvordan det kunne have set ud.  Men naturligvis findes der flere oplysninger om nogle end om andre.  Typisk er det mændene, der findes materiale om, medens oplysninger om kvinderne er meget sparsomme.  

Mange personer eksisterer der ikke andre oplysninger om end deres navn og evt. data.  Tilmed er navnet ofte stavet forskelligt i de forskellige kilder, og det må vi leve med.  Men der kan være ting, der er overset eller ukendt eller måske direkte forkert, og det vil jeg gerne høre om. 

Hjemmesiden bliver aldrig komplet.  Der vil hele tiden kunne føjes nye led til og der vil til stadighed kunne komme flere oplysninger om de medtagne personer. 

Som kilde er benyttet kirkebøger, folketællinger, museer, hjemmesider, korrespondance,  research i marken samt personlige notater og effekter.  Kildeangivelse tilstræbes anført ved de enkelte oplysninger, bortset fra de direkte slægtsbånd.

Af hensyn til privatlivets fred er nulevende personers data udeladt.    Men selv om disse data udelades her vil jeg meget gerne have dem til eftertiden.  Der skulle jo gerne være oplysninger til de kommende slægtled, så de ikke skal ud og søge oplysninger som vi gør det i dag.

Siden kan indeholde fejl.  Både tekniske fejl med links der ikke fungerer rigtigt og faktuelle fejl.  Uanset arten må du meget gerne sende en mail, hvis du falder over noget, ligesom du meget gerne må sende oplysninger, der ikke allerede fremgår af Sagaen.  

Hjemmesiden bliver udbygget efterhånden som jeg får samlet flere oplysninger.  Hvor hurtigt det går vil afhænge af tiden, der er til rådighed - men også til dels af tilfældigheder.

De forskellige data er samlet i et slægtforskningsprogram, og det giver mulighed for at lave forskellige oversigter:  Aner og efterkommere etc. i forhold til en bestemt person.   Eventuelle interesserede kan sende en mail, hvorpå jeg skal  fremstille og sende den pågældende udskrift som pdf-fil.  

I det omfang, der foreligger billedmateriale ved de enkelte personer er det muligt at klikke på billedet med musen og se det i en større udgave. Det er dog ikke muligt ved fotos af kirker, som kun findes i små udgaver af hensyn til filstørrelsen.Rigtig god fornøjelse.

      

 

Kilder: 

Folketællinger, kirkebøger, museer, notater, fotos, attester, mails og en lang række hjemmesider.  Og sikkert en hel del som jeg har glemt og det håber jeg, at de pågældende kan tilgive.