pil pil pil pil
Selgen Poulsen
(1777-1858)
Sara Marie Børglum
(1787-1820)
Ludvig Frederik Ipsen
(1773-1847)
Anna Margrethe Perbøl
(1780-1833)
Hans Frederik Poulsen
(1815-1869)
Anna Margrethe Ipsen
(1817-1887)

Orla Armand Carrél Poulsen
(1842-1923)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Mathilde Cathrine Elisabeth Haastrup

Orla Armand Carrél Poulsen

  • Født: 1842.01.23, København
  • Døbt: 1842.06.19, Vor Frue Kirke, København
  • Ægteskab: Mathilde Cathrine Elisabeth Haastrup den 1874.11.09 i Frederiksberg Kirke
  • Død: 1923.08.12, Frederiksberg i en alder af 81 år
  • Begravet: 1923.08.17, Fr.berg. gl. Kirkegaard

  Notater:

I fobindelse med udnævnelsen til Ridder af Dannebrog har Orla Armand Carrél Poulsen indsendt en levnedsbeskrivelse til Ordenskapitlet. En afskrift af denne skrivelse giver et udmærket indtryk af hans liv:

I henhold til Ordenscancelliets Skr. Af 5. ds samt Skr. Fra de Kongelige Ordeners Historiograf af 4. ds skal jeg her ved give en beretning om mit Liv, saaledes som det former sig for mig, naar jeg nu ser tilbage derpaa.

Jeg er født i Kjøbenhavn den 23. Januar 1842; mine Forældre ere cand. phil. H.F. Poulsen og Anna Margrethe født Ipsen; allerede tidligt modtog jeg stærke Indtryk af den i politisk Henseende steerkt bevægede Tid; de Navne jeg fik i Daaben, Orla Armand Carrél, vidne om denne. Orla Lehman er min Gudfader; min Fader deltog sammen med Lehman, Carl Ploug o.fl. Stærkt i den skandinaviske Studenderbevægelse og var en af Lederne af første Studentermøder (for de skandinaviske Studenter. 1845 blev han sat under Anklage i denne Anledning. Derefter kom Felttogene 1848, 49 og 50, der \endash saa ung jeg var \endash gjorde stærkt Indtryk paa mig; jeg fik privat Undervisning i Hjemmet til mit 13.de Aaar, gik derefter i det v. Westenske Institut, hvorfra jeg blev Student 1859 med 1. Karakter, derefter tog jeg philosophicum og begyndte at studere Medicin; efter min Faders Ønske opgav jeg dette og begyndte paa det juridiske Studium. Saa udbrød Krigen 1864 og jeg , hvem min Fader mærkeligt nok nægtede Tillladelse dertil, gik desuagtet frivillig med og meldte mig under Tilbagetoget fra Dannevirke som Menig ved 15. Reg, 1 Komp, hvis Chef jeg kjendte lidt til, jeg deltog derefter i Dybbøls Forsvar, indtil jeg Natten mellem 10. og 11. April blev saaret af en Granat men meldte mig efter at have ligget på Lasarette i Augustenborg og derefter i Rudkjøbing atter til Tjeneste; jeg avancerede til Underofficeer og Lieutnant, jeg deltog i Felttoget indtil Fredsslutningen, efter at være hjemsendt gjenoptog jeg det juridiske Studium, der dog ikke interesserede mig, og da jeg syntes, at jeg var for gammel til at begynde igjen paa mit Yndlingsstudium, det medicinske, gik jeg ind på Veterinairskolen for at tage Dyrlægeexamen; jeg tog dennes 1. Del; saa døde min Fader og kort efter blev jeg 1. Novbr 1870 ansat ved de sjællandske Jernbaner som Assistent; 1872 blev jeg Stationsforstander i Orehoved paa Falster, hvor jeg var i 27 Aar, indtil jeg 1. Novbr 1899 fik min nuværende Stilling som Stationsforstander i Gjentofte.
I 1871 indgik jeg Ægteskab med min endnu levende Hustru Mathilde Kathrine Elisabeth født Haastrup.
I 1889 blev der af Hans Majestæt kong Christian IX tildelt mig nyt Afskedspatent som Kaptain

  Begivenheder i hans liv:• .: Døbt i Vor Frue Kirke, København.• .: Konfirmeret i Christiansborg Slotskirke.• .: Viet i Frederiksberg Kirke.• .: Fra Orehoved station omkr. 1892. Stationsforstanderen med sin lille datter Sigrid.• .: Fra Orehoved genkendes det store billede på væggen, der viser Sigrid Poulsen og sybordet ved vinduet, der i dag er på Prins Valdemarsvej.• .: En del af familien er samlet i haven. Fra venstre ses: Svenn, Holger, Einar, Anne, Astrid, Mathilde, Gudrun, Mathilde, Rigmor og Orla.• .: Ridder af Dannebrog den 30. september 1909.• .: Fra Madvig Alle 11,1 i 1916. Krukken på bordet og nogle af billederne er stadig i familiens eje.• .: Familien omkr. 1917. Den 10årige pi i midten er barnebarnet Else Poulsen. Orla AC Poulsen boede på Madvigs Alle 11 indtil sin død i 1923.


Orla blev gift med Mathilde Cathrine Elisabeth Haastrup, datter af Johannes Otto Haastrup og Caroline Louise Malvine Schmidt, den 1874.11.09 i Frederiksberg Kirke. (Mathilde Cathrine Elisabeth Haastrup blev født den 1847.11.19 i Refsvindinge, døbt den 1848.02.15 i Refsvindinge Kirke, døde den 1914.02.04 i Frederiksberg og blev begravet på Fr.berg. gl. Kirkegaard.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 2019.11.23 med Legacy 7.5 fra Millennia