Birkedommerne

(eller en spændende sammenhæng dukker uventet op)

 
Stationsforstanderens hustru, Mathilde Cathrine Elisabeth Haastrup, var ”pigen fra Fyn”.  Hun var datter af Johannes Haastrup, der var birkedommer ved Ravnholt Birk på Fyn.

 Ved et besøg ved Refsvindinge Kirke viste det sig, at der på kirkemuren var en mindetavle over familien Haastrup, men den var noget ældre.  Yderligere granskning viste at den var til minde om Johannes Haastrups forældre - Faderen Hans Haastrup var også Birkedommer m.m.m. i Refsvindinge.

Tavlen taler sit eget klare sprog:  

                      

 
Sandsynligvis er der en ”slåfejl” i et af årstallene.  Iflg. tavlen blev Hans Haastrup født i 1754 og døde i 1846.  D.v.s. at han blev endog meget gammel efter datidens forhold.  

Og iflg. folketællingerne og kirkebøgerne var han da også 30 år yngre.   Han blev født den 22. marts 1784, og der er altså er tale om en ”slåfejl” på stenen.  Hans far som også hed Hans Haastrup blev født i 1746/47.

Hans Haastrup (junior) blev  født af Margrethe Beate Clausdatter, som var 3. datter af Kromand Claus Holm i Stenstrup.  Faderen var skovfoged Hans Haastrup i Svanninge.  Da Hans Haastrup (junior) var 16 år i 1801 havde han job som skriver hos sin morbror Johannes Otto Holm på Langholm.  

Johannes Otto Holm var tidligere (i 1787) skriver på Lykkesholm Hovedgaard.  Her lærte han de jævnaldrene Salomon Lindegaard og Johanne Marie Colding at kende.  Salomon Lindegaard var søn af ejerinden og Johanne Marie Colding var datter af forvalteren Andreas Busch’s søster.  Salomon Lindegaard og Johanne Marie Colding blev senere gift og overtog Lykkesholm.  

 

Mathilde Cathrine Elisabeth Colding blev født i 1772 af Hans Botzen Colding og Else Elisabeth Busch.  Da hun var 14 år boede hun hos sin 16 år ældre søster, Ivare Kirstine (f. 17/2.1757)  i Snorum (Viborg Amt), og som 29-årig (i året 1801) boede hun hos sin 8 år ældre søster Johanne Marie på Lykkesholm Hovedgaard

Der skal derfor ikke megen fantasi til at forestille sig hvorledes Hans Haastrup og Mathilde Cathrine Elisabeth Colding har mødtes ved forskellige lejligheder og at det så er endt med ægteskab.

Hans Haastrup og hans hustru, Mathilde Cathrine Elisabeth Colding erhvervede gården Liselund i Refsvindinge i 1813 og flyttede dertil kort før Johannes Otto Haastrup blev født. Tæt ved gården  opførte Hans Haastrup, der var blevet birkedommer ved Ravnholt Birk - birkedommerfængslet, der nu er blevet flyttet til Den fynske Landsby i Odense. 

De nære familieforbindelser har betydet, at da Hans Haastrup (og Mathilde Cathrine Elisabeth Colding) skulle vælge navn til deres dreng valgte de morbroderens navn, Johannes Otto.  

Johannes Otto Holm - der altså var morbror til Hans Haastrup (den yngre) var Birkedommer på Trolleborg.

           

Broderet billede af Liselund, fra omkring 1850.  

Ved Johannes Otto Haastrups død blev gården solgt sammen med en del bygningsmaterialer der var indkøbt til restaureringsarbejder.