Gulduret


              

      Det begyndte med gulduret.  Det fint emaljerede guldur med Zarens våbenskjold fik min oldefar af den russiske zar ved et af hans besøg.   Zaren var jo en stor og mægtig mand.  En mand, der havde for vane at demonstrere sin rigdom ved at skænke gaver til mange af de mennesker han mødte på sin vej, ganske som vi giver drikkepenge i dag.

 

      Zaruret gik i arv gennem generationerne og efter min fars død trak hans tre sønner lod om hvem der skulle overtage uret.  Og loddet faldt på mig.  Måske skal det for god ordens skyld oplyses, at kæden ikke er original, men en nøglekæde, min far altid gik med.

 

      Det var spændende.  Det er et flot ur, og dets oprindelse er fascinerende.  Sammen med nogle billeder af forskellige forfædre blev det startskuddet til en interesse for at finde flere oplysninger om de mennesker der levede før os.  For at få bedre overblik over de mange oplysninger er de systematiseret ved hjælp af et hjemmesideprogram.   Og så er det naturligt at lægge oplysningerne på internettet til glæde for andre interesserede.

 

      Og lad os så starte med urets historie og de personer, der var tæt på.

 

   

     En stor del af datidens kongelige selskabelighed foregik på Bernstorff Slot og her mødtes hele den kongelige familie ved forskellige lejligheder.  Som svigersøn til Christian IX kom også Zaren af Rusland på besøg. Og for at komme til Bernstorff Slot benyttede man damptoget og stod af ved Gentofte Station.  

 

     Det var derfor naturligt, at stationsforstanderen ved Gentofte station tog imod Zaren, når han skulle af og på toget, og ved en af disse lejligheder fik han så gulduret.

 

 

                 

 

 

     Stationsforstanderen var en statelig mand, officer i sine unge dage.  En mand der blev omtalt med respekt, - en vis ærefrygt.  Orla Armand Carrel Poulsen blev født af Hans Frederik Poulsen og Anna Margrethe Ipsen.  Vi har et foto fra Orehoved station, hvor han står som stationsforstander med sin mindste pige som 4-årig.  Han var stationsforstander ved Orehoved Station fra 1872-1899.  I 1899 kom han til Gentofte Station, hvorfra han blev pensioneret i 1910.