Sagaens logo består af 5 elementer:

 

Cirklen symboliserer tiden - livet, der går i ring og gentager sig selv gennem alle slægtled

 

Korset i midten står centralt i tiden.  Uanset om vor tro er stor eller lille eller den måske forekommer helt borte, så er kristendommen noget centralt for os alle.  Vi starter og slutter livet med at blive båret til / fra kirken og en lang række af livets begivenheder finder sted i kirken.  Sådan har det været så langt vi kan følge slægten tilbage, og sådan vil det også være i kommende slægtled.  Og selv hvis man fornægter troen er samfundet som sådan gennemsyret af kristendom, så korset har sin selvfølgelige plads i midten.

 

Det diagonale kryds symboliserer at der er flere veje vi kan følge men alle veje ligger indenfor vor tid.

 

Farven er gylden  fordi den vigtigste tid i universets historie er den tid vi selv lever i.  Den tid der ligger forud kan have historisk interesse ligesom tiden, der ligger ude i fremtiden også kan være interessant nok, men den vigtigste tid er den tid vi selv har fået tilmålt.  Derfor er den lavet gylden ligesom al det, der befinder sig i tiden.  

 

Ufuldkommenheden.  For en overfladisk betragtning er logoet symmetrisk.  Men ved nærmere eftersyn ses det, at det er unøjagtigt.  På samme måde er ingen mennesker fuldkomne.  Alligevel har alle en uundværlig plads i tilværelsen.  Og vi må gøre plads for hinandes særheder.